Xinjiang  10.000 yuan toelage voor gemengde huwelijken

Xinjiang: 10.000 yuan toelage voor gemengde huwelijken

In het kanton Qargan betaalt de overheid jaarlijks 10.000 yuan uit aan etnisch gemengde huwelijken. De toelage duurt vijf jaar als de relatie harmonieus blijft. Het lokaal bestuur wil blijkbaar gemengde huwelijken tussen Han en Oeigoeren stimuleren.
Zoals onze lezers ten overvloede weten zijn er ethnische spanningen in de Xinjiang Autonome Oeigoer Regio en deze komen soms tot uitbarsting. Vooral Zuid-Xinjiang telt een groot aandeel Oeigoeren. Het kanton Qiemo/Qargan telt van zijn 100.000 personen tellende bevolking 72% Oeigoeren en minder dan 16% Han-Chinezen. Sinds vorige maand looft het bestuur een jaarlijkse toelage van 10.000 yuan uit aan etnisch gemengde huwelijken.

Qiemo waar het gemiddeld jaarlijks inkomen 7400 yuan is, is daarmee het eerste kanton dat deze politiek uitvoert. De betaling blijft 5 jaar doorlopen als de relatie harmonieus blijft. Volgens een lokale verantwoordelijke is het de bedoeling de integratie tussen de verschillende etnische groepen te bevorderen en zo bij te dragen tot een meer stabiel Xinjiang. Het kanton heeft 54 dergelijk gemengde huwelijken geregistreerd, maar nog niemand deed een aanvraag voor de toelage.  Naast deze beloning in cash belooft het kanton ook onderwijs- en gezondheidstoelagen voor deze gemengde koppels en hun kinderen. Het lokaal bestuur wil eveneens 90% betalen van de medische kosten van het gezin die niet terugbetaald hoeven te worden.

Volgens kenners zijn gemengde huwelijken erg zeldzaam op het ogenblik: de Oeigoeren huwen enkel onderling en zij die een Han huwen verhuizen meestal om conflicten te vermijden. De vraag is dus of de toelagen deze gewoonte kunnen ombuigen. Naar verluidt wil de Tibetaanse overheid de toenemende gemengde huwelijken in de hand werken. 8 % van de Tibetanen vormen deel van een gemengd huwelijk terwijl dit bij de Oeigoeren maar 1 % bedraagt.

Nog om de etnische integratie te bevorderen wordt volgens Xinjiang Daily buiten de stad Hotan een stuk woestijn omgevormd tot 447 ha woongebied met 600 woonappartementen en 600 serres. Het gebied bevat wel voldoende grondwater. 6000 boeren van de minderheden hebben al hun kandidatuur ingediend en 700 Hanboeren. Een dergelijk gemengd woongebied bestaat al in de stad Karamay.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>