PROJECTEN

Teneinde de coherentie binnen de groep Nederlandse Oeigoeren te vergroten kunnen we denken aan de volgende projecten:
•    Het geven van trainingen
•    Het organiseren van cursussen
•    Het organiseren van bijeenkomsten
•    Het organiseren van workshops
Het is van eminent belang in alle bovengenoemde projecten contacten te leggen met bestaande Nederlandse instellingen. Door een samenwerking aan te gaan, zal op een praktijk gerichte manier een wederzijds begrip ontstaan dat sociale- en culturele barrières wegneemt en kunnen de banden tussen de oeigoeren en de Nederlanders aangehaald worden.