Oeigoeren mogen niet bidden in China

Oeigoeren in China, een Turks-islamitische minderheid, worden stelselmatig achtergesteld. Niet alleen mogen zij hun geloof niet openlijk beoefenen, ook op de arbeidsmarkt worden ze gediscrimineerd.
Oeigoeren HollandEen vooraanstaande leider van de Oeigoeren heeft onlangs felle kritiek geuit op religieuze beperkingen en discriminatie van Oeigoeren op de arbeidsmarkt in de onrustige noordwestelijke autonome Chinese regio Xinjiang, waar zo’n 10 miljoen Oeigoeren leven.

Oeigoeren-leider Ablimit Ahmettohti Damolla Hajim, vertegenwoordiger van de Oeigoeren bij de Politieke Bestuursconferentie van het Chinese Volk (CPPCC), zei onlangs tijdens een bijeenkomst van de CPPCC in Peking, dat de grootschalige emigratie van Han-Chinezen naar Xinjiang en strenge beperkingen op de beoefening van de islam de Oeigoeren buitenspel zet in hun eigen thuisland. Dat meldde Radio Free Asia (RFA).

De CPPCC is een overheidsorgaanorgaan en komt eens per jaar bijeen met het Nationaal Volkscongres, het parlement van China. RFA is een Amerikaanse radiozender en nieuwswebsite die in het Oeigoers, Tibetaans en zeven andere talen programma’s uitzendt.

Discriminatie op de arbeidsmarkt

In een interview riep Hajim de Chinese autoriteiten recentelijk ook op duidelijkere ”instructies” te ontwerpen om de religieuze rechten en rechten van etnische minderheden te waarborgen. ”Het overheidsbeleid moet in overeenkomst zijn met de Grondwet en de Regionale Etnische Autonomie Wet”, benadrukte Hajim, die ook lid is van de aan de Chinese overheid gelieerde Islamitische Associatie in Xinjiang’s zuidwestelijke prefectuur Hotan. Hij voegde daaraan toe dat een van de meest dringende issues die de autoriteiten moeten aanpakken de grootschalige werkloosheid onder Oeigoerse jongeren is. Zij ondervinden volgens Hajim geen profijt van de voordelen van de enorme economische groei in China omdat ze gediscrimineerd worden door werkgevers, die de voorkeur geven aan Han-Chinezen. Hajim: ”Han-Chinezen bekleden de belangrijkste functies, terwijl Oeigoeren geen baan kunnen vinden, zelfs als ze een hoog niveau van onderwijs bereikt hebben”.

Repressie

De negatieve visie op de islam vormt een belemmering voor Oeigoeren om een ”normaal religieus leven” te leiden, volgens Hajim. In nieuw ontwikkelde woonwijken is geen plek voor moskeeën in Oeigoer-gemeenschappen. Hajim: ”De scholen erkennen de religieuze overtuigingen van moslimleerlingen niet. De sfeer op de scholen is doorspekt met anti-religieuze propaganda”. Ook zijn ”extremere” beperkingen op religieuze praktijken, zoals gedwongen ondertekening van een toezegging om niet te bidden in ziekenhuizen van de overheid. Dat soort beleid is volgens Hajim een ”schending van de Grondwet en de Regionale Etnische Autonomie Wet”.

Oeigoeren in China

Critici die oproepen tot meer autonomie in Xinjiang worden beschuldigd van ”separatisme” en gevangengezet, zoals de prominente Oeigoerse econoom İlham Tohti, die afgelopen januari opgepakt werd. De Chinese autoriteiten treden hardhandig op in Xinjiang, waar volgens officiële cijfers zo’n 100 mensen gedood zijn in het afgelopen jaar. De meeste van hen waren Oeigoeren die beschuldigd werden van terrorisme en separatisme. Volgens mensenrechtenorganisaties, waaronder Amnesty International en Human Rights Watch, overdrijven de autoriteiten de terrorismedreiging om de aandacht af te leiden van beleid dat tot onrust leidt en het gebruik van geweld tegen Oeigoeren te rechtvaardigen.

Stichting Oeigoeren Nederland

Volgens Stichting Oeigoeren Nederland, die in 2008 is opgericht, zijn in Xinjiang de afgelopen decennia tienduizenden Oeigoeren gevangen genomen en geëxecuteerd. In de regio is het verboden om de eigen taal te spreken en de eigen cultuur in stand te houden en zelfs in privé-kring is het bedrijven van de eigen godsdienst strafbaar, stelt de stichting. ”Religieuze boeken en Oeigoerse literatuur zijn verboden en worden in beslag genomen. Bovendien worden Oeigoeren onderdrukt door de oplegging van de zogenaamde ‘ihashari’, wat inhoudt dat er een maand per jaar gratis voor de Chinese staat gewerkt moet worden. Een hoop Oeigoeren zijn China ontvlucht omdat de situatie voor hen onhoudbaar was geworden.”

Zaman Vandaag, Ürümqi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>