uyghur-98

MOEDER VAN DE OEIGOEREN

Rebiya Kadeer, voorzitter van het het World Uyghur Congress, wordt ook wel Moeder van de Oeigoeren genoemd. Ik sprak haar deze week in de Kamer in aanwezigheid van mensen van de Vereniging Oeigoeren Nederland. Kadeer was een geslaagde zakenvrouw in China maar werd na kritiek op de regering gevangen gezet. Na vijf jaar cel werd ze onder internationale druk vrijgelaten en kreeg asiel in de VS. Van daaruit strijdt ze voor mensenrechten, democratie en het recht op zelfbeschikking voor de Oeigoeren in de regio Xinjiang. In de Volkskrant van vandaag staat een mooi interview met haar. Mijn gesprek met haar gaf aanleiding tot Kamervragen over de mensenrechtensituatie in Xinjiang. Lees hier de vragen:

Vragen van de leden Van Bommel (SP) en Peters (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse zaken over mensenrechten in Xinjiang in China.

1. Herinnert u zich uw toezegging in het Algemeen Overleg van 18 juni 2009, waarin u beloofde de Kamer te informeren over de reactie van China op de lijst van mensenrechtenverdedigers? (1) Kunt u al inzicht geven in de stand van zaken? Acht u het met ons noodzakelijk de Chinese autoriteiten te vragen spoedig met een antwoord te komen?

2. Wat is de stand van zaken in de processen tegen ruim 800 personen die worden vastgehouden in verband met ongeregeldheden in Xinjiang? Op welke wijze volgt de Nederlandse ambassade de procesgang van deze personen? Wat is het resultaat van het aandringen door de EU op een eerlijke en transparante rechtsgang? (2)

3. Is het juist dat de bevolking van Xinjiang in China getroffen is door blokkade van, dan wel censuur op communicatiemiddelen (met name internet) met het buitenland? Deelt u de mening dat het noodzakelijk is deze blokkade op te heffen en de vrijheid van meningsuiting in te voeren? Bent u bereid daarop bilateraal of in EU-verband bij de Chinese autoriteiten op aan te dringen? Indien neen, waarom niet? (3)

4. Is het juist dat familieleden van politiek actieve Oeigoeren getroffen worden door arrestaties en mishandeling door de Chinese overheid? Zo ja, bent u bereid de Chinese autoriteiten er op te wijzen dat dit in strijd is met de rechten van de mens?

Bronnen
1 zie 31700 V nr 120 en 32123 nr blz 161 De Kamer informeren zodra er een reactie van Chinese zijde komt op de lijst van mensenrechtenverdedigers, die is overhandigd bij de mensenrechtenconsultatie van januari 2009

2 Aanhangsel 542, vergaderjaar 2009- 2010 en Aanhangsel 3627, vergaderjaar 2008- 2009 met name antwoord op vraag 4

3 Reporters sans Frontières“Survey of blocked Uyghur websites shows Xinjiang still cut off from the world”
Zie ook http://www.rsf.org/spip.php?page=article&id_article=34859 met name “Carried out in October, the survey examined around 100 Uyghur websites, portals, forums, blogs and other kinds of online platform. Various factors were considered, such as the country in which the site is based, the type of site (such as forum or blog), the type of content (such as news, politics, culture or sport), the language, and the problems encountered when the attempt was made to visit the site (such as change of address, overly long delay in opening or error message).”

Weblog Harry van Bommel » Moeder van de Oeigoeren

ABOUT HUMAN RIGHTS IN EAST TURKISTAN Uyghur Foundation Stichting Oeigoeren Nederland Stichting Uighur Jurat Barat  Stichting Uyghur Oost-Turkestan Uyghur Logo Nederlanders Holland Europe HUMAN RIGHTS  Xinjiang Uyghur Autonomous Region Erkin Alptekin Rebiya Kadeer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>