BAMF examines notices from all Uighurs

BAMF onderzoekt berichten van alle Oejgoeren

Oeigoeren worden onderdrukt in China. Velen hebben nog geen asiel gekregen in Duitsland. Dat zou nu moeten veranderen door een BAMF-beslissing.

Door Arne Meyer-Fünffinger en Daniel Pokraka, ARD-Hauptstadtstudio

“Oeigoerse die zijn afgewezen en zijn nog steeds in Duitsland” krijgen “een onderzoek van hun zaak ambtshalve” – ​​zoals vermeld in een brief van het Federaal Bureau voor Migratie en Vluchtelingen (BAMF) in Neurenberg, presenteren de BR exclusief. Volgens de BAMF betreft dit minder dan tien mensen. Ze krijgen nu een tweede kans op asiel.

Het parlementslid van München Margarete Bause (Alliantie 90 / The Greens) prees de beslissing van het federale bureau. BR zei ze, de BAMF gehad “eindelijk begrepen dat hij van koers te veranderen in het licht van de ernstige schendingen van de mensenrechten in China en de Oeigoeren en Oeigoeren moeten bescherming hier te bieden.”
De BAMF onderzoekt nu de gevallen van Oeigoeren wiens asielaanvraag daadwerkelijk werd afgewezen.
Negatieve asielaankondiging van september geannuleerd
Op 24 september had een Oeigoerse asielzoeker in Baden-Württemberg een negatief besluit genomen. In de brief van de BAMF staat dat deze beslissing is geannuleerd. De aanvrager werd nu erkend als vluchteling.

Onlangs nog heeft het Bundesamt zijn zogenaamde richtlijnen van landen van herkomst voor de Volksrepubliek China herzien. Daarom wordt volgens de BAMF in de brief aan de aanvrager nu de vluchtelingenstatus toegekend.

BAMF adviseert tegen deportatie van Uighurs
In augustus had de BAMF aan te raden om de bevoegde autoriteiten voor deportatie, niet deporteren Uyghur als gevolg van de situatie van de mensenrechten in de provincie Xinjiang in China. In die tijd echter heeft het federale ministerie van Binnenlandse Zaken duidelijk gemaakt dat er geen formele deportatiestop was voor Oeigoeren.

Begin april was een Uigure van München naar China gedeporteerd. Uit onderzoek van de BR bleek dat de deportatie niet legaal was, omdat de asielprocedure van de man nog niet was voltooid. Bovendien was er blijkbaar sprake van een instorting van de overheid; de fax met de informatie van BAMF dat de Oeigoeren niet mag worden uitgezet, kwam niet van de bevoegde KVR München.

Geen spoor van gedeporteerde Oeigoeren uit München
In de afgelopen paar maanden heeft de Duitse ambassade in China geprobeerd de man te lokaliseren en hem terug te brengen naar Duitsland. Tot op de dag van vandaag ontbreekt echter elk spoor van de Oeigoerse. Volgens deskundigen moet een Oeigoer die asiel heeft aangevraagd in het buitenland zware gevolgen verwachten in China. Dit geldt des te meer als, zoals de uit Frankfurt gedeporteerde Oeigoeren, hij pleitte voor de belangen van de moslimminderheid.

 

audio background image

BAMF überprüft abgelehnte Asylanträge von Uiguren
Daniel Pokraka, ARD Berlin
08.11.2018 06:54 Uhr

Bron: tagesschau.de

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>