World+Uyghur+Congress+President+Rebiya+Kadeer+ffNiI0yLK-zl

Rabiya Kadir: Bizi sadece Türkiye bağrına bastı

A Haber’de yayınlanan Orhan Sali’nin sunduğu ‘Diplomasi’de Ortadoğu’dan Afrika’ya Müslüman coğrafyasındaki katliamlar ele alındı.

Programda yıllardır Çin zulmüne maruz kalan Uygur Türklerinin yürek dağlayan dramı da gözler önüne serildi. Programa ABD’den katılan Uygur Türklerinin Lideri Rabiya Kadir, “Batı feryadımıza sessiz kaldı, Türkiye kucak açtı” dedi.

“ÇİN’İN DİNSİZLEŞTİRME POLİTİKASI”

Bugün Doğu Türkistan’da soydaşlarımız, kardeşlerimiz, dindaşlarımız Çin işgalci yönetiminin terörist suçlamasıyla maalesef her türlü haksız muameleye maruz kalmakta, her türlü zulüm ve katliamdan geçirilmekte, Doğu Türkistan’daki kardeşlerimizin insan hakları ayak altı edilmektedir. Çin işgalci yönetimi Doğu Türkistan’da terörist suçlamasıyla dinsizleştirme ve her türlü milli ve manevi değerlerden uzaklaştırma politikalarını acımasızca uygulamakta ve bugün insanların uluslar arası normlarla güvence altına alınmış olduğu tüm hakları ihlal edilmektedir. Bugün Doğu Türkistan’da insanların beklentileri Çin tarafından karşılanmamaktadır. Son devlet başkanının Doğu Türkistan’a gerçekleştirmiş olduğu resmi ziyarette dahi o bölge halkına yönelik tehdit ve yıldırma politikaları kendini göstermektedir. Uygur halkını nasıl bastıracaklarıyla ilgili açıklamalar ön plana çıkmaktadır.

“HİÇBİR ULUSLARARASI KURUM SAHİPLENMİYOR”

Doğu Türkistan’ın gerçek sahibi olan Müslüman Uygur Türkleri Çin işgalci yönetiminin yanlış uygulamalarından dolayı kendi vatanlarında yaşama imkanı bulamadıklarından ailesini, vatanını, değerlerini terk ederek sürgün hayatını tercih etmektedir. Bugün Güneydoğu Asya ülkelerinde binlerce Doğu Türkistanlı Müslüman kardeşimiz Çin’deki işgalden dolayı hayatta kalabilme umuduyla sürgünde kaçak durumdadır. Bu kardeşlerimizi yolda insan kaçakçıları mağdur etmekte, bu insanlar açlıktan yolda ölmekte, resmi belgeleri olmadığı için sokağa çıkamamakta, çocuklar, hastalıktan, kızamıktan, suçiçeğinden hayatını kaybetmektedirler. Bunlara sahip çıkacak bir uluslar arası kuruluş yok.

“TÜRK MİLLETİNİN ORTAK DAVASIDIR”

Doğu Türkistan’dan kaçan muhacir kardeşlerimizin Batı’ya gidenler de var. Asıl bize sahip çıkan, binlerce kardeşimizi bağrına basan Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milleti. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’ndeki kardeşlerimiz Çin’in baskısından dolayı henüz böyle bir himaye, kucaklaştırma gerçekleştiremedi. Doğu Türkistan meselesi, Türk milletinin ortak bir meselesidir. İktidarın, muhalefetin tüm STK’ların ortak meselesidir.

 

Hollanda Uygur Vakfı Hollanda Uygur Vakfı Hollanda Uygur Vakfı Hollanda Uygur Vakfı Hollanda Uygur Vakfı Hollanda Uygur Vakfı Hollanda Uygur Vakfı Hollanda Uygur Vakfı Hollanda Uygur Vakfı Hollanda Uygur Vakfı Hollanda Uygur Vakfı Hollanda Uygur Vakfı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>